Pracovní tým SPC Prostějov

Vedoucí pracoviště
Mgr. Dana Hýblová, speciální pedagog
hyblova@spc-prostejov.cz

Psycholog
Mgr. Lucie Janáčková
janackova@spc-prostejov.cz

Speciální pedagogové
Mgr. Monika Osoha
osoha@spc-prostejov.cz

Mgr. Kamila Ošlejšková
oslejskova@spc-prostejov.cz 

Mgr. Petra Svobodová
svobodova@spc-prostejov.cz

Sociální pracovnice
Iveta Němcová, DiS.
iveta.nemcova@spc-prostejov.cz