Pracovní tým SPC Přerov

Mgr. Michaela Štěpánová, psycholog
stepanova@spc-olomouc.cz

Mgr. Eva Korolová, speciální pedagog
korolova@spc-olomouc.cz