Pracovní tým SPC Olomouc

Vedoucí pracoviště 
Mgr. et Mgr. Milada Sovadinová
psycholog
vedoucí SPC Olomouckého kraje
sovadinova@spc-olomouc.cz

Psychologové

Mgr. Kateřina Lamačová
zástupkyně vedoucí
koordinátorka pro PAS
lamacova@spc-olomouc.cz

Mgr. Martina Hlinková
hlinkova@spc-olomouc.cz

PhDr. Magda Navrátilová
navratilova@spc-olomouc.cz

Mgr. Blanka Závodníková
zavodnikova@spc-olomouc.cz

Speciální pedagogové

Mgr. Petra Ambrosová
ambrosova@spc-olomouc.cz

Mgr. Iva Hřebíčková
hrebickova@spc-olomouc.cz

Mgr. Veronika Látalová
latalova@spc-olomouc.cz

Mgr. Marcela Páťalová
patalova@spc-olomouc.cz

Mgr. Lucie Vrbová (Schwarzová)
vrbova@spc-olomouc.cz

 

Sociální pracovnice
Jana Pinkavová
pinkavova@spc-olomouc.cz

Administrativní pracovnice
Jana Kučerová
kucerova@spc-olomouc.cz