Pracovní tým SPC Olomouc

Vedoucí pracoviště 
Mgr. Milada Sovadinová
sovadinova@ppp-olomouc.cz

Psychologové
Mgr. Kateřina Lamačová
lamacova@ppp-olomouc.cz

PhDr. Magda Navrátilová
navratilova@ppp-olomouc.cz

Mgr. Lucie Janáčková
janackova@ppp-olomouc.cz

Speciální pedagogové
Bc.Mgr. Ivana Poláková, speciální pedagog
polakova@ppp-olomouc.cz

Mgr. Marcela Páťalová
patalova@ppp-olomouc.cz

Mgr. Radka Urbanová
urbanova@ppp-olomouc.cz

Mgr. Lucie Schwarzová, pracoviště Hranice
spc-hranice@seznam.cz

Sociální pracovnice
Jana Pinkavová
spc@ppp-olomouc.cz