Pracovní tým SPC Olomouc

Vedoucí pracoviště 
Mgr. Milada Sovadinová
psycholog
vedoucí SPC Olomouckého kraje
sovadinova@spc-olomouc.cz

Psychologové
Mgr. Kateřina Lamačová
zástupkyně vedoucí
lamacova@spc-olomouc.cz

PhDr. Magda Navrátilová
navratilova@spc-olomouc.cz

Mgr. Blanka Závodníková
zavodnikova@spc-olomouc.cz

Mgr. Barbora Krejčí (detašované pracoviště v Jeseníku)
krejci@spc-olomouc.cz

Speciální pedagogové
Mgr. Bc. Ivana Poláková
polakova@spc-olomouc.cz

Mgr. Marcela Páťalová
patalova@spc-olomouc.cz

Mgr. Lucie Schwarzová
schwarzova@spc-olomouc.cz

Mgr. Veronika Látalová
latalova@spc-olomouc.cz

Mgr. Jana Bláhová
blahova@spc-olomouc.cz

Mgr. Dana Hýblová
hyblova@spc-olomouc.cz

Mgr. Eva Martinková (detašované pracoviště v Jeseníku)
martinkova@spc-olomouc.cz

Sociální pracovnice
Jana Pinkavová
pinkavova@spc-olomouc.cz

Administrativní pracovnice
Jana Kučerová
kucerova@spc-olomouc.cz