Informační tabule SPC Olomouc

Na webových stránkách Odboru školství Olomouckého kraje naleznete podrobné informace o integraci a asistentech pedagoga pro žáky se zdravotním postižením. Jedná se o dokumenty: Postup ředitele školy při integraci a podání žádosti o asistenta pedagoga a Základní informace k zajišťování asistenta pedagoga do třídy, v níž je vzděláván žák nebo žáci se zdravotním postižením. Oba dokumenty jsou k dispozici zde.