Pracovní tým SPC Mohelnice

Vedoucí pracoviště
Mgr. Zdeňka Vymětalová, speciální pedagog
spcmohelnice@seznam.cz

Speciální pedagogové
Mgr. Petra Výskalová
spcmohelnice@seznam.cz

Mgr. Tereza Šafářová
spcmohelnice@seznam.cz

Psycholog
Mgr. Zuzana Šperlichová
spcmohelnice@seznam.cz

Administrativní pracovnice
Kubálková Jiřina
spcmohelnice@seznam.cz