Pracovní tým SPC Mohelnice

 
Vedoucí pracoviště
Mgr. Zdeňka Vymětalová, speciální pedagog
 
Speciální pedagog
Mgr. Petra Výskalová
 
Psycholog
Mgr. Zuzana Šperlichová
 
Sociální pracovnice
Bc. Jitka Husárková, Dis.