Pracovní tým SPC Jeseník

Mgr. Milada Sovadinová
psycholog, vedoucí pracoviště
sovadinova@spc-olomouc.cz

PhDr. Monika Knotková, psycholog
knotkova@spc-jesenik.cz

Mgr. Eva Martinková, speciální pedagog
martinkova@spc-jesenik.cz 

 

Eva Peterková, administrativní pracovnice
spc@spc-jesenik.cz