centrum APA

Odborný pracovní tým Aplikovaných pohybových aktivit (APA) PPP, SPC Olomoucký kraj zabezpečuje činnost v oblastech:

Tvorba a realizace Individuálních vzdělávacích plánů (IVP) pro vzdělávací obor Tělesná výchova (podpora dětí, žáků, studentů a pedagogických pracovníků)
Poradenství v oblasti školních i mimoškolních pohybových aktivit
Poradenství v oblasti práce s kompenzačními pomůckami

Pracovní tým:

Mgr. Klára Botková

Koordinátor, odborný poradce v problematice IVP do tělesné výchovy / pohybových aktivit
Regionální konzultantka aplikovaných pohybových aktivit APA v projektu IKAP Olomoucký kraj
Kontakt: klaris.botkova@gmail.com

Mgr. Ondřej Ješina Ph.D.

Hlavní metodik aplikovaných pohybových aktivit (APA)
Hlavní metodik v problematice IVP do tělesné výchovy / pohybových aktivit
Kontakt: ondrej.jesina@upol.cz

PhDr. Martin Lajza

Krajský metodik aplikovaných pohybových aktivit, vedoucí Regionálního centra APA v projektu IKAP Olomoucký kraj
Odborný poradce v problematice IVP do tělesné výchovy / pohybových aktivit
Kontakt: m.lajza.metodikapa@gmail.com

Mgr. Michaela Lehnertová

Fyzioterpeutka Centra APA Olomoucký kraj
Kontakt: michaela.lehnertova@gmail.com

Kontakt pro příjem požadavků:
apa.ppp.spc.ok@gmail.com