Služby PPP Prostějov

Další nabízené služby
  • stimulační program pro rozvoj grafomotoriky pro děti předškolního a mladšího školního věku (5 – 7 let)
  • HYPO – stimulační program pro posílení pozornosti u předškolních dětí (5 – 7 let)
  • KUPREV – preventivní program pro podporu psychosociální vyzrálosti pro děti
    (4 – 8 let)
  • KUPOZ – program pro posílení pozornosti a soustředění pro děti mladšího školního věku (8 – 12 let)
  • ambulantní individuální speciálně-pedagogická péče zaměřená na reedukaci specifických poruch učení
  • programy pro třídní kolektivy – vztahová problematika ve třídě, prevence rizikového chování, adaptační programy pro nově strukturované třídní kolektivy