Pracovní tým PPP Přerov

Vedoucí pracoviště
Mgr. Silvie Houšťavová, psycholog
houstavova@ppp-prerov.cz

Oblastní metodik prevence
Mgr. Irena Oršulíková, speciální pedagog
orsulikova@ppp-prerov.cz

Speciální pedagogové
PaedDr. Alena Bombíková, pracoviště Hranice
bombikova@ppp-prerov.cz

Mgr. Marie Zdařilová
zdarilova@ppp-prerov.cz

Mgr. Lucie Cholastová
cholastova@ppp-prerov.cz

Mgr. Simona Vondráková
vondrakova@ppp-prerov.cz

Mgr. Jaroslav Vacek
vacek@ppp-prerov.cz

Psychologové
PhDr. Irena Marečková
mareckova@ppp-prerov.cz

Mgr. Marcela Sedláčková
sedlackova@ppp-prerov.cz

Mgr. Renata Šimanská
simanska@ppp-prerov.cz

PhDr. Drahomíra Ulrichová
ulrichova@ppp-prerov.cz

Mgr. Kateřina Mazíková – pracoviště Hranice
mazikova@ppp-prerov.cz

Administrativní pracovnice
Lenka Rašková, sociální pracovnice
raskova@ppp-prerov.cz