Pracovní tým PPP Přerov

Vedoucí pracoviště
Mgr. Silvie Houšťavová, psycholog
Oblastní metodik prevence
Mgr. Irena Oršulíková, speciální pedagog
Speciální pedagogové
Mgr. Květoslava Pitelová
 Mgr. Jaroslav Vacek
 PaedDr. Alena Bombíková, pracoviště Hranice
Mgr. Marie Čevelová
Psychologové
PhDr. Irena Marečková
Mgr. Marcela Sedláčková
Mgr. Renata Šimanská
simanska@ppp-prerov.cz
PhDr. Drahomíra Ulrichová
ulrichova@ppp-prerov.cz
Mgr. Ivana Zlata Matysová, pracoviště Hranice
matysova@ppp-prerov.cz
Administrativní pracovnice
Lenka Rašková, sociální pracovnice