Pracovní tým PPP Olomouc

Ředitel PPP a SPC OK
Mgr. Lubomír Schneider, speciální pedagog
schneider@ppp-olomouc.cz

Vedoucí pracoviště a statutární zástupce
Mgr. František Štefek, psycholog
stefek@ppp-olomouc.cz

Speciální pedagogové
Mgr. Martin Dobeš
dobes@ppp-olomouc.cz

Mgr. Radka Dolečková
doleckova@ppp-olomouc.cz

Mgr. Lenka Hetová, koordinátor pro mimořádně nadané žáky
hetova@ppp-olomouc.cz

Mgr. Miluše Hutyrová, Ph.D.
hutyrova@ppp-olomouc.cz

Mgr. Věra Janyšková (detašované pracoviště Litovel)
janyskova@ppp-olomouc.cz

Mgr. Pavel Kutálek
kutalek@ppp-olomouc.cz

Mgr. Soňa Matějková
matejkova@ppp-olomouc.cz

Mgr. Kateřina Přikrylová
prikrylova@ppp-olomouc.cz

Mgr. Jana Světlíková (detašované pracoviště Šternberk)
svetlikova@ppp-olomouc.cz

Psychologové
Mgr. Iva Černá
cerna@ppp-olomouc.cz

Jana Červinková, prom. psycholog
cervinkova@ppp-olomouc.cz

PhDr. Jana Hronová (detašované pracoviště Uničov)
hronova.psycholog@seznam.cz

Mgr. Dagmar Hutařová
hutarova@ppp-olomouc.cz

Mgr. Barbora Jenšová
jensova@ppp-olomouc.cz

Božena Kučková, koordinátor pro mimořádně nadané žáky
kuckova@ppp-olomouc.cz

Mgr. Petra Mezuláníková, koordinátor pro mimořádně nadané žáky
mezulanikova@ppp-olomouc.cz

Mgr. Lenka Nejeschlebová
nejeschlebova@ppp-olomouc.cz

Mgr. Pavla Ptáčková (detašované pracoviště Šternberk)
ptackova@ppp-olomouc.cz

Mgr. Pavla Ševčíková
sevcikova@ppp-olomouc.cz

Mgr. Jana Zorková
zorkova@ppp-olomouc.cz

Administrativní pracovnice
Šárka Doleželová
ppp@ppp-olomouc.cz

Jana Hejkrlíková, personalistka
jhejkrlikova@ppp-olomouc.cz

Jaroslava Jansová
cervinkovajar@ppp-olomouc.cz

Lenka Kellnerová, účetní
kellnerova@ppp-olomouc.cz

Lidmila Soldánová
soldanova@ppp-olomouc.cz