Dokumenty MP

Metodické pokyny a doporučení
Strategie

Krajský plán PPRCH v Olomouckém kraji na období 2019-2022
Akční plán realizace národní strategie PPRCH dětí a mládeže na období 2019 – 2021-1
Národní strategie PPRCH dětí a mládeže na období 2019 – 2027
Strategie prevence kriminality v ČR na období 2016-20

Další

Síť kontaktů pro ORP Olomouc, Litovel, Šternberk, Uničov
Platná legislativa pro oblast PPRCH
Příručka pro školy: když se stane neštěstí
Prevence rizikového chování na 1. stupni ZŠ
Systém výkaznictví preventivních aktivit
Standardní činnosti školního metodika prevence
Prevence užívání drog a tabákových výrobků
Praktické rady pro řešení šikanování mezi žáky
Metodické doporučení jak postupovat při řešení šikanování mezi žáky
Kyberšikana
Homofobie v žákovských kolektivech
Dotazník pro zhodnocení realizace MPP školy
Manuál pro tvorbu minimálního preventivního programu
Praktická příručka inovovaných MPP
Struktura preventivního plánu školy 2018
Rozvoj měkkých kompetencí na ZŠ, SŠ a VŠ
Manuál pro základní orientaci ŠMP v oblasti PPRCH

Bezpečně online – metodický návod k programu (dokumenty najdete zde)