KONTAKTY

ŘEDITELSTVÍ
U Sportovní haly 1a, 779 00 Olomouc
IČO: 603 38 911
Bank. spojení: 182 833 416/0300
Telefon: 585 221 045, 585 224 573
ID datové schránky: tfvhkdw
Ředitel PPP a SPC OK: Mgr. Lubomír Schneider
Telefon: 585 221 045
Statutární zástupce: Mgr. František Štefek
Telefon: 585 221 045
ZŘIZOVATEL
Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
IČO: 606 094 60
JEDNOTLIVÁ PRACOVIŠTĚ:
PPP OLOMOUC
U Sportovní haly 1a, 779 00 Olomouc mapa
Telefon: budova A: 585 221 045, 585 224 573
             budova B: 582 800 060
E-mail: ppp@ppp-olomouc.cz
DETAŠOVANÁ PRACOVIŠTĚ:
ŠTERNBERK – Šternberk, Olomoucká 1259/74 (3. patro) POZOR ZMĚNA ADRESY od 3.9.2018!
UNIČOV – ZŠ Uničov, Haškova 211
LITOVEL – ZŠ, DD a ŠJ Litovel, Palackého 938
PPP PŘEROV
Kouřílkova 8, 750 02 Přerov mapa
Telefon: 581 217 760, 581 208 014
Fax: 581 210 066
E-mail: ppp@ppp-prerov.cz
DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ:
HRANICE – Dům dětí a mládeže Hranice, Galašova 1746 mapa
Telefon: 581 604 125
PPP PROSTĚJOV
Vrchlického 5, 796 01 Prostějov mapa
Telefon: 582 345 139, 582 344 237
E-mail: ppp-prostejov@volny.cz
DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ:
KONICE – Vrchlického 349
Telefon: 582 397 160
PPP ŠUMPERK
Husitská 12, 787 01 Šumperk mapa
Telefon: 583 21 52 79
E-mail: pppsumperk@seznam.cz
 
DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ
MOHELNICE – Olomoucká 41
Telefon: 583 430 576, 581 580 031
E-mail: pppmohelnice@seznam.cz
PPP JESENÍK
Dukelská 1240, 790 01 Jeseník mapa 
Telefon: 584 411 829, 724 131 963
E-mail: pppor@jes.cz
 
SPC OLOMOUC
17. listopadu 1126/43, 779 00 Olomouc mapa
Telefon: 585 235 246, 727 807 745
E-mail: spc@spc-olomouc.cz
SPC PROSTĚJOV
Lidická 86, 796 01 Prostějov  mapa
Telefon: 582 406 680, 721 296 737
E-mail: spc@spc-prostejov.cz
SPC MOHELNICE
Olomoucká 41, 789 85 Mohelnice mapa
Telefon: 601 361 382
E-mail: spc@spc-mohelnice.cz
SPC PŘEROV

Kouřílkova 8, 750 02 Přerov mapa 
Telefon: 770 193 097
Email: spc@spc-prerov.cz
Pracovní tým

SPC JESENÍK

Dukelská 1240, 790 01 Jeseník, mapa
Telefon: 778 442 439, 770 193 167
Email: spc@spc-olomouc.cz
Pracovní tým

Centrum APA

Email: apa.ppp.spc.ok@gmail.com