JAK SE OBJEDNAT

O vyšetření žádá zákonný zástupce dítěte, v případě plnoletosti klient sám. Žádost je možné podat osobně, písemně, telefonicky či online na webu. Online žádost je zatím v provozu pouze pro PPP Olomouc (využívejte přednostně tuto formu). Bližší informace k objednání najdete vždy na stránkách jednotlivých pracovišť PPP a SPC OK.

Doporučení ze školy či jiné instituce není potřebné. Podnět k návštěvě poradny však může dát po projednání s rodiči a s jejich písemným souhlasem i třídní učitel, výchovný poradce, případně další pedagogičtí pracovníci školy. Vypracování pedagogické zprávy není podmíkou k vyšetření, informace v ní obsažené nám však pomáhají při komplexním posouzení konkrétních případů.

Po evidenci žádosti v PPP je klient informován telefonicky či písemně o termínu vyšetření. Objednací lhůta u standardních případů se může značně lišit podle aktuální vytíženosti odborných pracovníků. Akutní případy jsou řešeny přednostně.