JAK SE OBJEDNAT

O vyšetření žádá zákonný zástupce dítěte, v případě plnoletosti klienta on sám, a to osobně, telefonicky či písemně. Není třeba mít doporučení školy či jiné instituce.
Nejrychlejším způsobem je telefonická žádost, kdy sociální pracovnice od rodiče/klienta zjistí základní informace (důvody žádosti, nacionále klienta, telefonní číslo, apod.). Po evidenci žádosti v PPP je klient informován o termínu vyšetření – telefonicky či písemně. Objednací lhůta u standardních případů se může značně lišit podle aktuální vytíženosti odborných pracovníků (1/2 – 3 měsíce). Akutní případy jsou řešeny přednostně.
K návštěvě poradny po projednání s rodiči a s jejich písemným souhlasem může dát podnět i škola (třídní učitel, výchovný poradce), kterou dítě navštěvuje.