AKTUALITY

9. 2. 2017Aktuální informace k vyšetřování školní zralosti Pedagogicko-psychologickou poradnou. Vzhledem k tomu, že se množí rozporuplné informace o termínech vydání posudku PPP k případným odkladům školní docházky, pokládáme za nutné informovat školskou a rodičovskou veřejnost o postupu a termínech v letošním školním roce.
Dle nové legislativy má PPP od žádosti o vyšetření po vydání Zprávy a Doporučení termín tři měsíce. Takto se postupuje i v případě vyšetřování školní zralosti u dětí, které se v tomto školním roce mají dostavit k zápisu do prvního ročníku ZŠ. Přesto, že termín zápisů je v letošním roce stanoven do konce dubna, může PPP vydat „Doporučující posouzení“ do 31. 5., což je nejzažší termín, kdy ředitel školy má dítě vykázat ve stavu.
Žádáme tedy rodičovskou i školskou veřejnost o porozumění a trpělivost, neboť naši pracovníci nejsou kapacitně schopni (při velkém množství požadavků) vyšetření školní zralosti realizovat do dubna.
Vyskytnou se samozřejmě případy, kdy bude doporučeno vyšetření školní zralosti až v průběhu zápisu do ZŠ – v tomto případě udělají pracovníci PPP všechno proto, aby dítě bylo vyšetřeno a „Doporučující posouzení“ bylo vystaveno do konce května.
Mgr. Lubomír Schneider, ředitel PPP a SPC OK.

11. 1. 2017 – PPP a SPC OK přijme speciálního pedagoga na plný pracovní úvazek pro pracoviště Pedagogicko-psychologické poradny v Přerově. Nutná je odborná kvalifikace získaná vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu. Praxe ve školském poradenském zařízení je vítaná. Nástup možný ihned. Zájemci mohou zasílat motivační dopis, CV a kopii dokladu o dosaženém vzdělání v elektronické podobě na e-mail adresu houstavova@ppp-prerov.cz do 31. ledna 2017.

08. 11. 2016 – PPP a SPC OK Olomouc uvažuje o navýšení míst na pozici speciální pedagog/pedagožka na celý pracovní úvazek pro pracoviště Pedagogicko-psychologické poradny v Olomouci nebo ve Šternberku. Praxe ve školském poradenství je vítána. Životopisy zasílejte na adresu ppp@ppp-olomouc.cz.

11. 10. 2016 Zveme Vás na 5. ročník Krajské konference PPRCH, která se bude konat 11.11.2016 v Olomouci. Více informací naleznete zde.


30. 9. 2016 – Informace pro studenty, kteří v souvislosti se státní maturitou chtějí požádat PPP a SPC OK  o Doporučení k přiznání k uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky (dále jen PUP MZ). Jednotlivá pracoviště PPP se věnují pouze studentům s již dříve prokázanými specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie) a chování (dále SPUCH) a psychiatrickými onemocněními. Pracoviště SPC se věnují studentům s PAS či tělesným postižením.

PUP MZ lze vypracovat pouze studentům evidovaným v PPP a SPC OK, kteří absolvovali  vyšetření v průběhu SŠ a u nichž byly diagnostikovány přetrvávající speciální vzdělávací potřeby (SVP) rozsahu, který vyžaduje uzpůsobení podmínek konání MZ. 
Žádosti o vyšetření/vydání doporučení k PUP MZ se přijímají do 21. 10. 2016. Bližší informace o dalším postupu na jednotlivých pracovištích  naleznete zde.
Informace obecně o PUP MZ lze nalézt na stránkách www.novamaturita.cz, platnou legislativu zde.

05. 09. 2016 – Od 1. 9. 2016 vstoupila v platnost vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v návaznosti na novelu školského zákona 82/2015 Sb.

MŠMT zřídilo informační webovou stránku pro rodiče i odbornou veřejnost, kterou naleznete zde.
Další informace ke společnému vzdělávání lze nalézt na webovvých stránkách NUV.
Dokumenty aktualizované dle nové legislativy budeme průběžně doplňovat.

16. 6. 2016 – Po dobu letních prázdnin je provoz PPP a SPC v Olomouci pro veřejnost od 8:00 do 13:30 hod. Osobní kontakt s jednotlivými odbornými pracovníky je vzhledem k čerpání dovolených možný po telefonické domluvě.

V době od 18. 7. do 14. 8. 2016 jsou PPP i SPC v Olomouci pro veřejnost uzavřeny. Děkujeme za pochopení.


07.01. 2016 –  Ve dnech od 15.1. do 15.2. 2016 probíhají na základních školách zápisy dětí do 1. tříd. O vyšetření školní zralosti Vašeho dítěte můžete v PPP žádat již nyní, ale vyšetření školní zralosti budou realizována až v měsících březnu, dubnu a květnu tak, aby výsledky vyšetření Vašeho dítěte byly co nejaktuálnější. Žádost o odklad školní docházky musí rodiče doručit ředitelství ZŠ, dle platné legislativy, do 31. 5. 2016. Více inforamcí o školní zralosti včetně vhodné literatury najdete zde.


16. 3. 2015 – Odbor školství Olomouckého kraje aktualizoval informace pro postup ředitele ZŠ ke zřízení funkce asistenta pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním. Bližší informace naleznete přímo na stránkách Krajského úřadu. Termíny pro podání žádostí jsou 17. 4. 2015 pro školy zřizované obcí (žádosti v písemné podobě se podávají prostřednictvím obecního úřadu obce s rozšířenou působností) a 24. 4. 2015 pro školy zřizované Olomouckým krajem.


20. 2. 2015 – v případě nejistoty v otázce zaškolení dítěte – zda zvládne bez potíží nároky školní docházky – doporučujeme rodičům požádat o vyšetření dítěte v PPP, na jednom z našich pracovišť. Objednat se můžete právě teď, nicméně vyšetření probíhají zpravidla až od března, vzhledem k tomu, že děti v tomto období rychle vyzrávají tělesně, pracovně i sociálně a není vhodné vyšetření příliš uspíšit. Pro více informací čtěte zde.


4. 12. 2014 Na začátku října  proběhl v Olomouci již III. ročník „Krajské konference primární prevence rizikového chování pro metodiky prevence, výchovné poradce a další pedagogy základních a středních škol“. Bližší informace, včetně příspěvků naleznete zde.


24. 10. 2014 – Služby Speciálně pedagogického centra Olomouckého kraje se sídlem u Sportovní haly 1, Olomouc jsou poskytovány na základě žádosti zákonného zástupce nebo zletilého klienta.
Tímto žádáme i zákonné zástupce bývalých klientů SPC u ZŠ a SŠ prof. Z. Matějčka, aby nás, v případě zájmu o naše služby, rovněž kontaktovali. Kontaktovat nás lze na tel. č. 585235246 nebo prostřednictvím emailové pošty na adrese spc@ppp-olomouc.cz.
Děkujeme za pochopení.


24. 10. 2014 – Výstava k prevenci rizikového chování "Tvoje správná volba" byla ukončena. Zúčastnilo se jí celkem 902 žáků ze 42 tříd ZŠ  z Prostějova a okolí.


9. 10. 2014 – výstava k prevenci rizikového chování „Tvoje správná volba
Na Gymnáziu J. Wolkera v Prostějově se podařilo ve spolupráci s Policií ČR a Ped. psych. poradny a Spec. ped. centra Olomouckého kraje zrealizovat putovní výstavu   „Tvoje správná volba“.
Výstava potrvá od 29.září do 10. října 2014 a  věnuje se primární  prevenci v oblasti tabákových výrobků, alkoholu a marihuany. Zaměřena je na věkovou kategorii kolem 10 let ( 3.-5. tř. ZŠ). Více informací naleznete zde.


19. 9. 2014 – Informace důležité k získání Přiznání uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky (PUP MZ) naleznete zde.


1. 7. 2014 – Po dobu letních prázdnin je provoz PPP Olomouc pro veřejnost od 8:00 do 13:30 hod. Osobní kontakt s jednotlivými odbornými pracovníky je vzhledem k čerpání dovolených možný po telefonické domluvě. Děkujeme za pochopení.


14. 5. 2014 – tento den se koná den otevřených dveří na pracovišti SPC Olomouc.


6. 3. 2014 – Odbor školství Olomouckého kraje aktualizoval informace pro postup ředitele ZŠ ke zřízení funkce asistenta pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním. Bližší informace naleznete přímo na stránkách Krajského úřadu.


10. 2. 2014 – Odbor školství Olomouckého kraje aktualizoval Postup obecního úřadu obce s rozšířenou působností při zpracování žádosti ředitele školy zřizované obcí o souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním, více informací naleznete zde.


15. 1. 2014 – v případě nejistoty v otázce zaškolení dítěte – zda zvládne bez potíží nároky školní docházky – doporučujeme rodičům požádat o vyšetření dítěte v PPP, na jednom z našich pracovišť. Objednat se můžete již nyní, nicméně vyšetření probíhají zpravidla až od března, vzhledem k tomu, že děti v tomto období rychle vyzrávají tělesně, pracovně i sociálně a není vhodné vyšetření příliš uspíšit. Pro více informací čtěte zde.


1. 1. 2014 – od dnešního dne je při PPP OK zřízeno speciálně pedagogické centrum. Více informací naleznete zde.