AKTUALITY

07.01. 2016 -  Ve dnech od 15.1. do 15.2. 2016 probíhají na základních školách zápisy dětí do 1. tříd. O vyšetření školní zralosti Vašeho dítěte můžete v PPP žádat již nyní, ale vyšetření školní zralosti budou realizována až v měsících březnu, dubnu a květnu tak, aby výsledky vyšetření Vašeho dítěte byly co nejaktuálnější. Žádost o odklad školní docházky musí rodiče doručit ředitelství ZŠ, dle platné legislativy, do 31. 5. 2016. Více inforamcí o školní zralosti včetně vhodné literatury najdete zde.


16. 3. 2015 – Odbor školství Olomouckého kraje aktualizoval informace pro postup ředitele ZŠ ke zřízení funkce asistenta pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním. Bližší informace naleznete přímo na stránkách Krajského úřadu. Termíny pro podání žádostí jsou 17. 4. 2015 pro školy zřizované obcí (žádosti v písemné podobě se podávají prostřednictvím obecního úřadu obce s rozšířenou působností) a 24. 4. 2015 pro školy zřizované Olomouckým krajem.


20. 2. 2015 – v případě nejistoty v otázce zaškolení dítěte – zda zvládne bez potíží nároky školní docházky – doporučujeme rodičům požádat o vyšetření dítěte v PPP, na jednom z našich pracovišť. Objednat se můžete právě teď, nicméně vyšetření probíhají zpravidla až od března, vzhledem k tomu, že děti v tomto období rychle vyzrávají tělesně, pracovně i sociálně a není vhodné vyšetření příliš uspíšit. Pro více informací čtěte zde.


4. 12. 2014 Na začátku října  proběhl v Olomouci již III. ročník „Regionální konference primární prevence rizikového chování pro metodiky prevence, výchovné poradce a další pedagogy základních a středních škol“. Bližší informace, včetně příspěvků naleznete zde.


24. 10. 2014 – Služby Speciálně pedagogického centra Olomouckého kraje se sídlem u Sportovní haly 1, Olomouc jsou poskytovány na základě žádosti zákonného zástupce nebo zletilého klienta.
Tímto žádáme i zákonné zástupce bývalých klientů SPC u ZŠ a SŠ prof. Z. Matějčka, aby nás, v případě zájmu o naše služby, rovněž kontaktovali. Kontaktovat nás lze na tel. č. 585235246 nebo prostřednictvím emailové pošty na adrese spc@ppp-olomouc.cz.
Děkujeme za pochopení.


24.10. 2014 - Výstava k prevenci rizikového chování "Tvoje správná volba" byla ukončena. Zúčastnilo se jí celkem 902 žáků ze 42 tříd ZŠ  z Prostějova a okolí.


9. 10. 2014 – výstava k prevenci rizikového chování „Tvoje správná volba
Na Gymnáziu J. Wolkera v Prostějově se podařilo ve spolupráci s Policií ČR a Ped. psych. poradny a Spec. ped. centra Olomouckého kraje zrealizovat putovní výstavu   „Tvoje správná volba“.
Výstava potrvá od 29.září do 10. října 2014 a  věnuje se primární  prevenci v oblasti tabákových výrobků, alkoholu a marihuany. Zaměřena je na věkovou kategorii kolem 10 let ( 3.-5. tř. ZŠ). Více informací naleznete zde.


19. 9. 2014 – Informace důležité k získání Přiznání uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky (PUP MZ) naleznete zde.


1. 7. 2014 - Po dobu letních prázdnin je provoz PPP Olomouc pro veřejnost od 8:00 do 13:30 hod. Osobní kontakt s jednotlivými odbornými pracovníky je vzhledem k čerpání dovolených možný po telefonické domluvě. Děkujeme za pochopení.


14. 5. 2014 – tento den se koná den otevřených dveří na pracovišti SPC Olomouc.


6. 3. 2014 – Odbor školství Olomouckého kraje aktualizoval informace pro postup ředitele ZŠ ke zřízení funkce asistenta pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním. Bližší informace naleznete přímo na stránkách Krajského úřadu.


10. 2. 2014 – Odbor školství Olomouckého kraje aktualizoval Postup obecního úřadu obce s rozšířenou působností při zpracování žádosti ředitele školy zřizované obcí o souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním, více informací naleznete zde.


15. 1. 2014 – v případě nejistoty v otázce zaškolení dítěte – zda zvládne bez potíží nároky školní docházky – doporučujeme rodičům požádat o vyšetření dítěte v PPP, na jednom z našich pracovišť. Objednat se můžete již nyní, nicméně vyšetření probíhají zpravidla až od března, vzhledem k tomu, že děti v tomto období rychle vyzrávají tělesně, pracovně i sociálně a není vhodné vyšetření příliš uspíšit. Pro více informací čtěte zde.


1. 1. 2014 - od dnešního dne je při PPP OK zřízeno speciálně pedagogické centrum. Více informací naleznete zde.